Home / QUY TRÌNH THỰC HÀNH (page 2)

QUY TRÌNH THỰC HÀNH

Bài 11 : Kết thúc

14

Các bước thực hiện : Bật đèn xi nhan phải trước khi lái xe qua vạch kết thúc. Lái xe qua vạch kết thúc và dừng xe Yêu cầu đạt được : Bật đèn xi nhan phải trước khi lái xe qua vạch kết thúc Lái xe qua vạch kết ...

Xem Tiếp